Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniekonderwijs (STO) is een landelijk project waarin onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken. In de regio Gouda werk ik als (interim) projectleider en zet ik me met alle betrokken partijen in voor aantrekkelijk, innovatief en duurzaam techniekonderwijs.

Techniek Talent Gouda

Doel
Technologie is een belangrijke motor van onze economische welvaart en overal om ons heen. In steeds meer sectoren is kennis van en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. De samenleving kijkt uit naar kinderen die beschikken over een nieuwsgierige, onderzoekende grondhouding en de juiste vaardigheden voor de banen van de toekomst. 

Daarom zetten gemeente, onderwijs en bedrijfsleven in Gouda zich gezamenlijk in voor aantrekkelijk, innovatief en duurzaam techniekonderwijs, met als belangrijkste doel om de Goudse jeugd toe te leiden naar een opleiding en loopbaan in de techniek. 

Het label Techniek Talent Gouda wordt gebruikt om op duurzame wijze techniek in de stad te promoten en de gezamenlijke projecten van STO Gouda zichtbaar te maken.

Aanpak
Met een totaalaanbod richting het basisonderwijs kunnen kinderen in Gouda al op jonge leeftijd kennismaken met techniek en technologie. Daarnaast wordt gewerkt aan een doorgaande leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs en vervolgopleiding, met een goede aansluiting op de praktijk in het bedrijfsleven. We laten jongeren zien hoe mooi, veelzijdig en kansrijk een technisch beroep is, dat de keuzemogelijkheden oneindig zijn en dat er volop baankansen en carrièreperspectieven zijn.

Opdracht

Vanaf februari 2023 werk ik 8 uur per week als projectleider van STO Gouda. Ik doe dit op tijdelijke basis, ter vervanging van de vaste projectleider die wegens ziekte is uitgevallen. Mijn opdracht is om te focussen op de volgende taken: 

– het bewaken van de voortgang in de verschillende STO werkgroepen
– het stimuleren van structurele samenwerking tussen de verschillende onderwijslagen en het Goudse bedrijfsleven
– het zichtbaar maken van gezamenlijke projecten via Techniek Talent Gouda (website en socials)

logoTTG-4

Kijk voor meer informatie op de website  www.techniektalentgouda.nl.

Op de hoogte blijven? Volg Techniek Talent Gouda op de socials: