Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen is een ambitieuze organisatie en volop in ontwikkeling. In die ambities en ontwikkeling ondersteun ik tijdelijk het team Communicatie. Als Coördinator Projectcommunicatie ben ik verantwoordelijk voor de communicatie van een aantal nieuwe projecten. Daarnaast stuur ik als teamleider tijdelijk het team aan. 

Aanpak en resultaten

Bibliotheek Rijn en Venen heeft 10 vestigingen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag & Braassem en Zoeterwoude. Het jaar 2020 was voor de organisatie in meerdere opzichten een bewogen jaar: een nieuwe beleidsvisie, de start van het team programmering, de opening van nieuwe vestigingen in Alphen aan den Rijn, Boskoop en Hazerswoude-Rijndijk, en veel crisiscommunicatie rondom corona.  

Met mijn kennis en ervaring kon ik snel van meerwaarde zijn, zowel binnen het team als in de organisatie. Mijn belangrijkste taken:

  • De planning en uitvoering van de communicatie van een aantal nieuwe projecten, zoals het community art project Onderlinge Verbondenheid, het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en de activiteitenreeks Zin in Zondag
  • De realisatie van een vernieuwde WaaS website, gebaseerd op de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten van de KB (lancering januari 2021)
  • De projectleiding en communicatie van het project Vliegende Start, gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar, hun ouders en de instellingen die met deze doelgroep werken (met o.a. online programmering en Voorlezen in de eigen taal)
  • De tekst en vormgeving van het nieuwe beleidsplan 2022-2025 (in samenwerking met Mirjam Wilbrink, Studio Boven

Als interim teamleider werkte ik met het team Communicatie aan de volgende doelstellingen: 

  1. een consequente, creatieve en aansprekende wijze van communiceren over de organisatie en de dienstverlening (resultaat- en marktgerichtheid) 
  2. het beter inrichten van de werkprocessen binnen het team zodat het team minder werkdruk ervaart (samenwerking) 
  3. aandacht voor de interne klantgerichtheid zodat collega’s een positieve beeldvorming hebben over het team (klantgerichtheid) 

Concreet betekende dat o.a. het schrijven van een strategisch communicatieplan, de implementatie van een sociaal intranet (PLEK), het invoeren van een vaste taakverdeling en projectmatig werken, en contentplanning voor website, nieuwsbrief en socials.

Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekrijnenvenen.nl