Privacy Verklaring

JF Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

JF Marketing en Communicatie verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van mijn dienstverlening of als je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zo maakt JF Marketing en Communicatie gebruik van:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • aanvullende informatie indien nodig voor specifieke dienstverlening waarvan je gebruik wilt maken. 
Verwerking

JF Marketing en Communicatie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, offertes en/of facturen
  • Het leggen van contacten, telefonisch of via e-mail, om dienstverlening te bespreken of om overeenkomsten uit te voeren
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte
Bewaartermijn

JF Marketing en Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen met derden

JF marketing en communicatie verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies

De website van JF Marketing en Communicatie maakt uitsluitend gebruik van technische cookies om de werking van de website te verbeteren. Via Google Analytics wordt deze verkregen informatie anoniem opgeslagen en verwerkt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Google.

JF Marketing en Communicatie heeft Google geen toestemming gegeven om via mijn website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Er worden geen cookies opgeslagen voor marketingdoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jennyfidder.nl. JF Marketing en Communicatie zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat JF Marketing en Communicatie je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Beveiliging en SSL

JF Marketing en Communicatie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JF Marketing en Communicatie maakt gebruik van een SSL certificaat.

Contactgegevens

De website https://www.jennyfidder.nl/ is eigendom van JF Marketing en Communicatie.

JF Marketing en Communicatie is gevestigd in Bleiswijk en bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam geregistreerd onder nummer 76372073. Contact opnemen kan via info@jennyfidder.nl

Wijzigingen

JF Marketing en Communicatie behoudt te allen tijde het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.