Portfolio

Ik adviseer, ondersteun of begeleid waar mogelijk. Dat kan op tijdelijke basis zijn of voor een langere periode. Ik werk voor verschillende opdrachtgevers.

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs (STO) is een landelijk project waarin onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Als interim projectleider van STO Gouda werk ik met alle betrokken partijen aan aantrekkelijk, innovatief en duurzaam techniekonderwijs om de Goudse jeugd toe te leiden naar een opleiding en loopbaan in de techniek.

STEAMlabs.nl

STEAMlabs ondersteunt scholen, kinderopvang en bibliotheken bij de implementatie van betekenisvolle STEAM activiteiten. STEAM is gericht op het onderzoekend en ontwerpend leren, altijd vanuit een open vraag. Ik werk veel samen met STEAMlabs, adviseer in de marketing en communicatie en help incidenteel bij het geven van workshops.

Techniekpunt Gouda

Techniekpunt Gouda is onderdeel van Brede School Gouda en organiseert techniekactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, zowel onder als na schooltijd. Als projectleider verbind ik onderwijs, gemeente en bedrijfsleven in Gouda met elkaar, met als doel kinderen te enthousiasmeren voor Wetenschap en Technologie.

Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen is een ambitieuze organisatie en volop in ontwikkeling. Daarin ondersteunde ik tijdelijk het team Communicatie. Eerst als coördinator voor projecten, later als teamleider om de werkprocessen in het team te verbeteren.

Scoor een Boek! 2020

Scoor een Boek! is een leesproject gericht op kinderen in groep 5 en 6 van het primair onderwijs. Bibliotheek Den Haag en Bibliotheek Zoetermeer hebben dit project gedaan samen met voetbalclub ADO Den Haag. Ik heb de projectleiding gedaan.

De Bibliotheek Schiedam

De Bibliotheek Schiedam wilde met hun website graag aansluiten op de WaaS, de digitale infrastructuur van de Koninklijke Bibliotheek. Ik heb dit project begeleid, de nieuwe website gemaakt en daarna ook een aantal andere verbetertrajecten opgepakt.