De Bibliotheek Schiedam

De Bibliotheek Schiedam wilde met hun website graag aansluiten op de WaaS, de digitale infrastructuur van de Koninklijke Bibliotheek. Ik heb dit project begeleid en daarna ook een aantal andere verbetertrajecten opgepakt.

Aanpak en resultaten

Belangrijk in zo’n traject vind ik het draagvlak onder de medewerkers. De website is niet alleen de verantwoordelijkheid van de webmaster, alle medewerkers zijn eigenaar van de content die op de website te vinden is. 

Met een projectgroep heb ik doelstellingen van de website geformuleerd, de hoofdnavigatie bepaald en de content op hoofdlijnen besproken. Daarna ben ik aan de slag gegaan: de look & feel bepalen, de structuur bouwen, teksten schrijven en beeldmateriaal verzamelen. Tot slot heb ik de medewerkers getraind in het gebruik in Adobe Experience Manager (AEM) en begeleid bij de content creatie. 

Het resultaat is een prachtige nieuwe website die positief is ontvangen door medewerkers en klanten, met name vanwege de gebruiksvriendelijkheid en de overzichtelijkheid.

Overige resultaten:

  • nieuwe digitale nieuwsbrief, passend bij de nieuwe website (Hellodialog)
  • implementatie online ticketsysteem voor de kaartverkoop van activiteiten (TicketWise)
  • nieuw toegangsbeleid voor het bibliotheeksysteem Wise (AVG proof)
  • nieuwe schil publiekscomputers in de Korenbeurs (Beesmart)
  • ondersteuning jubileumactiviteiten ‘100 jaar open’